Chemicko-fyzikální data

!!! Naše sklo je bezolovnaté !!!

Sklářský kmen pro tavení našich barevných skel má stejný chemický základ, krom barev č. 200, 207, 221, 222, 223,OP,OP-M,OP-U. Krom těchto barev jsou všechny naše barvy plně kompatibilní a je možné jejich mixování (stavování). V případě mixování barev doporučuji přečíst článek (viz níže): Riziko mixování barev.

Sklo dodáváme standartně v litých blocích. Bloky obsahují bubliny, což je dáno technologií zpracování.

BEZOLOVNATÉ  SKLOVINY  1 tavba cca 250 kg, větší množství dohodou
LITÉ BLOKY  20x20x2,5 cm, cca 2,5 kg
TAVÍCÍ TEPLOTA  820 – 860 °C
HORNÍ CHLADÍCÍ TEPLOTA  475 °C
DEFORMAČNÍ BOD  545 °C
TEPELNÁ ROZTAŽNOST  α 20-300 °C 10 ˙ 10-6 K
SPECIFICKÁ HMOTNOST  2,5 kg/l

Vysvětlivky čísel a znaků na blocích a krabicích

Číslo bloku je 1-3místné (1-125 ručně psané, podle počtu vyrobených bloků) – nachází se na etiketě každého bloku.

Číslo tavby je 1-3místné (např. A25, P511… P799) –  nachází se v levém horním rohu čela krabice i na etiketě bloku.

Číslo barvy je 3-místné (např. 100, 715…také C208-od slova colour) –  nachází se v pravém horním rohu čela krabice i na etiketě bloku.

 

Počáteční číslo barvy  uvozuje skupinu souvisejících barev:

1 . .    Křišťály (různé odstíny)

2 . .    Žlutě, Topasy, Ambry

3 . .    Modře, Fialky

4 . .    Akvamaríny

5 . .    Zeleně

6 . .    Alexandrity, Růže, Červeně

7 . .    Kombinace barevných šedí (hluboko tónované barvy)

8 . .    Uranová skla (barevné skloviny se zeleným ultrafialovým efektem)

OP      Zakalené bílé i barevné skloviny

 

Uranová skla

Skla s příměsí uranu reagují na ultrafialovou složku záření (sluneční svit, některé halogeny, ultrafialové lampy, zářivky atd.) a vytvářejí tak ve skle ultrafialový odrazový zelený efekt.

Dle měření SÚJB (Státní úřad jaderné bezpečnosti) není sklo obsahující méně než 1% uranu považováno za radioaktivní. Takové sklo nevyzařuje měřitelné hodnoty a je ve smyslu jakékoliv expozice zdravotně nezávadné. My používáme jako příměs max. 2‰ uranu.

 

Riziko mixování barev

Kombinování barevných skel ze skleněného polotovaru se používalo u stavování skel na sklářském kahanu při výrobě figurek, perlí, knoflíků apod.

Jednalo se tedy o malé vícebarevné kousky skel, avšak i při této výrobě docházelo občas k praskání výrobků z důvodu rozdílné dilatace sklovin.

Při pečlivém dodržování technologie tavení skla je možné kombinovat různé barvy i při běžné hutní výrobě – nicméně i tady se objevuje občas pnutí ve skle způsobené nedodržením správné dilatace skel.

S rozvojem výroby velkých skleněných objektů technologií „tavené plastiky“ vzniká i zde velký zájem kombinovat dvě či více skel. Praxe posledních let ukazuje, že je to možné s použitím skel s přesnou dilatací. Naše skla tomu odpovídají, je však třeba dodat:

  • negarantujeme použití více barev v jednom objektu tavené plastiky – přestože dodržujeme s maximální pečlivostí technologii výroby našich sklovin, je použití více barev v jednom objektu riskantní
  • čím je skleněný objekt větší a silnější, tím větší zůstává ve skle i napětí (sklo je zatuhlá tavenina a jeho chlazením nikdy neodstraníme veškeré pnutí)
  • při průchodu tepelných paprsků různobarevným skleněným objektem dochází k rozfiltrování složek světla na různé složky, které mají i různé tepelné vlastnosti a tudíž mohou objekt zahřívat nepravidelně – samozřejmě se tak děje, díky špatné tepelné vodivosti skla, především na povrchu skleněného objektu, nicméně vzniká tak riziko překročení snesitelného pnutí v objektu
  • pro snížení rizika je nutné před výrobou velkých skleněných objektů provést dilatační zkoušku na malém vzorku, tzn. používaná skla stavit, řádně vychladit a zkontrolovat spoje jednotlivých barev pod polarizačním přístrojem – tím se minimalizuje riziko použití nekompatibilitních skel

 

Závěrem: hodně výtvarníků používá úspěšně  vícebarevnou výrobu skleněných objektů z našich skel a dokáže vysvětlit zákazníkům, kam lze objekt umístit, aby byl minimalizovám risk vzniku pnutí z okolí.

Z důvodu této rizikovosti pracujeme na vývoji nových sklovin. V roce 2012  se nám podařil malý zázrak a vyvinuli jsme specifickou nízkoroztažnou sklovinu EX, použitelnou i v exteriérech.